Sponsorer

Dette er månedenes trimposter for 2018

Januar: Skilbreidalen
Februar: Kvernhusdalen
Mars: Rosestien
April: Valdåsen
Mai: Høgsten
Juni: Stordamskartjønna
Juli: St. Olavskneppen
August: Høgskarven
September: Stordamvatnet
Oktober: Litjsten
November: Måsøra
Desember: Litjvatnet

God tur!


Digitale kart:

Her er listen over digitale kart for trimpostene våre: (Listen blir oppdatert etterhvert som nye kart blir laget.)

Høgskarven
Høgsten
Kvernhusdalen
Litjsten
Litjvatnet
Måsøra
Valdåsen


Kart trimposter

Vi har startet arbeidet med å utarbeide digitale kart over trimpostene våre. Men inntil de kommer har vi laget utsnitt fra finn.no/kart over plasseringene av trimpostene.

Skilbreidalen
Ringveåsen
Rosestien
Stordamskartjønna
St.Olavs kneppen
Stordamvatnet