ÆRESBEVISNINGER FOR LUNDAMO IDRETTSLAG


Lundamo Idrettslag har to æresbevisninger, Lagets diplom og Æresmedlemskap. Forslag på kandidater til æresbevisninger sendes hovedstyret senest en måned før utdelingen skal foretas. Forslagene skal være skriftlig begrunnet.

Samtlige innkomne forslag behandles av hovedstyret og vedtak om tildeling av æresbevisning må være enstemmig.

  1. Lagets diplom kan tildeles den som har nedlagt et særlig godt arbeid i idrettslaget sportslig eller administrativt. Vedkommende må ha vært medlem av laget i minst fem år.
  2. Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har ytet idrettslaget store og verdifulle tjenester. De tildeles Lagets æresbevisning med diplom. Det forutsettes at vedkommende tidligere er tildelt Lagets diplom. Æresmedlemmer tilkjennes livsvarig medlemskap.


ÆRESMEDLEMMER:

  
Paul Stamnes1945Reidar Horghagen2002
Petter Horghagen1982Idar Hovin2008
Odd Slåen1982Frode Stensås2012
Ole Røskaft1992Brage Melby2018
Harald Sørheim1997Sigurd Busklein2018
Anders Lillebudal1997Peder Evjen2018
Rolf Hovind2000Rolf Ivar Evjen2018
 

LAGETSDIPLOM:

Torleif Slåen1982Guri Løkken2002
Jon Rambraut1982Leif Magnar Selbekk2002
Alma Woldset1982Steinar Gjersvold2004
Ole Haugen1982Roger Folstad2004
Charles Johansen1982Ola Gjersvold2004
Esten Småøien1982Ann Ragnild Gisnås2004
Brynjulf Eggen1982Brage Melby2004
Arnt Eggen1982Ove Loraas2004
Statius A. Bye1982Hans Boye Skogstad2006
Kjersti Stamnes1982Svein Gråbak2006
Gjertrud Horg1982Halvor Røste2008
Karl P. Horghagen1982Frode Stensås2008
John I. Midtlyng1982Sissel Gullbrekken2008
Esten Midtlyng1982John Gaustad2008
Ole I. Evjen1982Ove Eggen2008
Rolf Hovind1997Anne Kjersti Kalvå2010
Rolf Ivar Evjen1997Dag Audun Valved2010
Per Roar Evjen1997Kari Stensås2012
Gunvor Slåen1997Magni Skogstad2012
Ottar Aursand1997Ola Martinsen2012
Einar Bergum1997Bjørn Ketil Hovin2012
Ann Dagrun Bergsrønning1997Asgeir Hatlen2012
Leif Solberg1997Grete Svegård Nikolaisen2012
Sigurd Solberg1997Magnus Stensås2012
Arve Solberg1997Randi Midtlyng2012
Reidar Horghagen2000Gunn Eggen2014
Arngrim Løhre2000Håvard Fuglem2014
Ola Bjerkan2000Øyvind Rye2014
Knut Skjerdingstad2000Tore Kalvå2017
Geir Midtlyng2000Tom Kåre Nickolaisen2017
Morten Bergum2000Torleif Syrstad2017
Idar Hovin2000Sigurd Busklein2018
Jorolf Løhre2000Peder Evjen2018
Marie (Ma) Løhre Røskaft2002Kim Ulriksen2018
Ellen Løseth2002Bjørnar Werkland2018
Geir Inge Evjen2002Eli Kristin Rosset2018
Magnhild Knudsen2002Ove Otterholm2018