Allidrett er et foreldredrevet aktivitetstilbud til alle barn i 1. – 3. klasse på Lundamo.


Formålet med allidretten er å ha ei trivelig time med allsidig fysisk aktivitet, samt bli kjent med de idrettstilbudene som er i nærmiljøet.Kontaktpersoner Allidrett:

Emma Bakk Stjern

Mob: 934 96 368 

Mail: emma_bakk_stjern@hotmail.com