Gjeldende kalender for booking av klubbhus er klubbhuslil@gmail.com
Dette er en google-kalender som trenger innlogging.

Gå til Innlogging Kalender for å få tilgang til kalenderen.


Trenger du passord?
Send mail til leder@lundamoil.no