Dette er månedenes trimposter for 2017

Januar: Skilbreidalen
Februar: Ringveåsen
Mars: Rosestien
April: Valdåsen
Mai: Høgsten
Juni: Stordamskartjønna
Juli: St. Olavskneppen
August: Høgskarven
September: Stordamvatnet
Oktober: Litjsten
November: Måsøra
Desember: Litjvatnet

God tur!

Kart trimposter

Her kommer etterhvert kart over våre forskjellige trimposter.
Inntill at disse kommer som nedlastbare kart, har det bli laget en link til kart.finn.no som viser hvor posten befinner seg.

Litjsten
Høgsten
Litjvatnet
Høgskarven
Skilbreidalen
Ringveåsen
Rosestien
Stordamskartjønna
St.Olavs kneppen
Stordamvatnet
Måsøra
Valdåsen


Powered by: Bloc