ÆRESBEVISNINGER FOR LUNDAMO IDRETTSLAG

Lundamo Idrettslag har to æresbevisninger, Lagets diplom og Æresmedlemskap. Forslag på kandidater til æresbevisninger sendes hovedstyret senest en måned før utdelingen skal foretas. Forslagene skal være skriftlig begrunnet.

Samtlige innkomne forslag behandles av hovedstyret og vedtak om tildeling av æresbevisning må være enstemmig.

  1. Lagets diplom kan tildeles den som har nedlagt et særlig godt arbeid i idrettslaget sportslig eller administrativt. Vedkommende må ha vært medlem av laget i minst fem år.
  2. Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har ytet idrettslaget store og verdifulle tjenester. De tildeles Lagets æresbevisning med diplom. Det forutsettes at vedkommende tidligere er tildelt Lagets diplom. Æresmedlemmer tilkjennes livsvarig medlemskap.


ÆRESMEDLEMMER:

Paul Stamnes

1945

Anders Lillebudal

1997

Petter Horghagen

1982

Rolf Hovind

2000

Odd Slåen

1982

Reidar Horghagen

2002

Ole Røskaft

1992

Idar Hovin

2008

Harald Sørheim

1997

Frode Stensås

2012LAGETSDIPLOM:

Torleif Slåen

1982

Geir Inge Evjen2002

Jon Rambraut

1982

Magnhild Knudsen

2002

Alma Woldset

1982

Guri Løkken

2002

Ole Haugen

1982

Leif Magnar Selbekk

2002

Charles Johansen

1982

Steinar Gjersvold2004

Esten Småøien

1982

Roger Folstad

2004

Brynjulf Eggen

1982

Ola Gjersvold

2004

Arnt Eggen

1982

Ann Ragnild Gisnås

2004

Statius A. Bye

1982

Brage Melby

2004

Kjersti Stamnes

1982

Ove Loraas

2004

Gjertrud Horg

1982

Hans Boye Skogstad

2006

Karl P. Horghagen

1982

Svein Gråbak

2006

John I. Midtlyng

1982

Halvor Røste

2008

Esten Midtlyng

1982

Frode Stensås

2008

Ole I. Evjen

1982

Sissel Gullbrekken

2008

Rolf Hovind

1997

John Gaustad

2008

Rolf Ivar Evjen

1997

Ove Eggen

2008

Per Roar Evjen

1997

Anne Kjersti Kalvå

2010

Gunvor Slåen

1997

Dag Audun Valved

2010

Ottar Aursand

1997

Kari Stensås

2012

Einar Bergum

1997

Magni Skogstad

2012

Ann Dagrun Bergsrønning

1997

Ola Martinsen

2012

Leif Solberg

1997

Bjørn Ketil Hovin

2012

Sigurd Solberg

1997

Asgeir Hatlen

2012

Arve Solberg

1997

Grete Svegård Nikolaisen

2012

Reidar Horghagen

2000

Magnus Stensås

2012

Arngrim Løhre

2000

Randi Midtlyng

2012

Ola Bjerkan

2000

Gunn Eggen

2014

Knut Skjerdingstad

2000

Håvard Fuglem

2014

Geir Midtlyng

2000

Øyvind Rye

2014

Morten Bergum

2000

Tore Kalvå

2017

Idar Hovin

2000

Tom Kåre Nickolaisen

2017

Jorolf Løhre

2000

Torleif Syrstad

2017

Marie (Ma) Løhre Røskaft2002
Ellen Løseth2002
Levert av IdrettenOnline