ÆRESBEVISNINGER FOR LUNDAMOIDRETTSLAG

ÆRESMEDLEMMER:

Paul Stamnes

1945

Anders Lillebudal

1997

Petter Horghagen

1982

Rolf Hoving

2000

Odd Slåen

1982

Reidar Horghagen

2002

Ole Røskaft

1992

Idar Hovin

2008

Harald Sørheim

1997

Frode Stensås

2012

LAGETSDIPLOM:

Torleif Slåen

1982

Marie (Ma) Løhre Røskaft

2002

Jon Rambraut

1982

Ellen Løseth

2002

Alma Woldset

1982

Geir Inge Evjen

2002

Ole Haugen

1982

Magnhild Knudsen

2002

Charles Johansen

1982

Guri Løkken

2002

Esten Småøien

1982

Leif Magnar Selbekk

2002

Brynjulf Eggen

1982

Steinar Gjersvold

2004

Arnt Eggen

1982

Roger Folstad

2004

Statius A. Bye

1982

Ola Gjersvold

2004

Kjersti Stamnes

1982

Ann Ragnild Gisnås

2004

Gjertrud Horg

1982

Brage Melby

2004

Karl P. Horghagen

1982

Ove Loraas

2004

John I. Midtlyng

1982

Hans Boye Skogstad

2006

Esten Midtlyng

1982

Svein Gråbak

2006

Ole I. Evjen

1982

Halvor Røste

2008

Rolf Hovind

1997

Frode Stensås

2008

Rolf Ivar Evjen

1997

Sissel Gullbrekken

2008

Per Roar Evjen

1997

John Gaustad

2008

Gunvor Slåen

1997

Ove Eggen

2008

Ottar Aursand

1997

Anne Kjersti Kalvå

2010

Einar Bergum

1997

Dag Audun Valved

2010

Ann Dagrun Bergsrønning

1997

Kari Stensås

2012

Leif Solberg

1997

Magni Skogstad

2012

Sigurd Solberg

1997

Ola Martinsen

2012

Arve Solberg

1997

Bjørn Ketil Hovin

2012

Reidar Horghagen

2000

Asgeir Hatlen

2012

Arngrim Løhre

2000

Grete Svegård Nikolaisen

2012

Ola Bjerkan

2000

Magnus Stensås

2012

Knut Skjerdingstad

2000

Randi Midtlyng

2012

Geir Midtlyng

2000

Gunn Eggen

2014

Morten Bergum

2000

Håvard Fuglem

2014

Idar Hovin

2000

Øyvind Rye

2014

Jorolf Løhre

2000


Powered by: Bloc