Hovedstyret 2019/2020

Funksjon:Navn:Telefonnr:E-post:
Leder:Eirik Segtnan
922 85 993
leder@lundamoil.no
Nestleder:Tove Schult
928 33 529
nestleder@lundamoil.no
Kasserer:Mette Sætervold911 92 592okonomi@lundamoil.no
Styremedlem:Lena Helgemo
post@lundamoil.no
Styremedlem:Ola Martin Evjen917 04 306politiattest@lundamoil.no
Styremedlem:Arnt Joar Solem
959 65 115sponsor@lundamoil.no


Avdelingsledere:

Leder Ski:Petter Leinslie473 14 054ski@lundamoil.no
Leder Håndball:*Lars Ole Busklein917 35 123handball@lundamoil.no
Leder Friidrett/Trim:Jørn Ove Moen913 48 734trim@lundamoil.no

* Leder Håndball er hovedstyrets kontaktperson i Flå/Lundamo sin styringsgruppe. Ledervervet og nestledervervet i styringsgruppen veksler mellom Flå og Lundamo i henhold til samarbeidsavtalen. Dermed er det ingen automatikk i at vår avdelingsleder er leder i styringsgruppa.


Ansvarsområder/kontaktpersoner:

Nettredaktør:Petter Leinslie

Eirik Segtnan
Politiattester:Ola Martin Evjen


Sponsoransvarlig:Arnt Joar Solem


Sponsorer

Levert avIdrettenOnline