Styret Friidrett/Trim 2017

Funksjon:Navn:Telefon:E-post:
Styremedlem:Arve Roar Storlimo

Kasserer:Mina Hage
Styremedlem:Lena Helgemo
Styremedlem:Ove Otterholm
Styremedlem:Eli-Kristin Rosset Ler
Styremedlem:Brage Melbye

Fungerende Leder:Eirik Segtnan922 85 993friidrett@lundamoil.no
Det er i dag ikke noen valg leder i avdelingen for Friidrett/Trim. Tidligere leder for avdelingen vil derfor, inntil styret får konstituert seg, fungere som leder for avdelingen.

Levert av IdrettenOnline